Meie kool

Järelvalve


Kuressaare Vanalinna Kooli üle teostab  järelevalvet (PGS § 55 p 2):

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088,
telefon 735 0222,
e-post: hm@hm.ee.

Kuressaare Vanalinna Kooli üle teostab  järelevalvet (PGS § 55 p 2):

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088,
telefon 735 0222,
e-post: hm@hm.ee.