Dokumendid

Mittetulundusühing Kuressaare Vanalinna Kooli Arenguselts


Kuressaare Vanalinna Kooli Arenguselts moodustati 27. aprillil 2017. aastal Tarmo Pikneri ja Tõnu Erini poolt. 30. mail 2017. aastal on avatud Mittetulundusühing Kuressaare Vanalinna Kooli Arenguselts (registrikood 80418430) kohta Tartu Maakohtu registriosakonna mittetulundusühingu registrikaart nr 1.

MTÜ aadress on Pikk 31, Kuressaare linn, Saare maakond, 93812
Juhatus on hetkel kaheliikmeline ja sellesse kuuluvad Tarmo Pikner ja Tõnu Erin.

 

1. Eesmärk 

   1.1. Arenguseltsi eesmärk on Kuressaare Vanalinna Kooli (edaspidi KVK) õppe-kasvatustegevuse toetamine ja investeeringute organiseerimine materiaalse baasi arendamiseks.
   1.2. Eesmärgi saavutamiseks on arenguseltsil õigus mittetulunduslikul eesmärgil:
      1.2.1. võtta vastu raha ja muid materiaalseid väärtusi, sealhulgas kinnisvara;
      1.2.2. korraldada hariduspäevi, kursusi, seminare, õppereise, õppelaagreid, konverentse ja muid õppetööd toetavaid üritusi;
      1.2.3. toetada KVK tegevust koolile vajaliku õppeinventari soetamisel;
      1.2.4. koguda ja kirjastada õppematerjale;
      1.2.5. koostada, kirjastada ja müüa trükiseid;
      1.2.6. anda välja stipendiume, toetusi, rahalisi ja mitterahalisi auhindu KVK õpilastele, õpetajatele ja teistele isikutele;
      1.2.7. osaleda koostööprojektides riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustega, samuti teiste arenguseltsidega ja ühingutega nii kodu- kui välismaal;
      1.2.8. sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid ning omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi.
 

MTÜ-l on avatud oma arveldusarve Swedbankis EE852200221066945205

Asutamisdokumentidega on võimalik tutvuda siin:

Põhikiri

Asutamisleping

Asutamiskoosoleku protokoll

 

Kuressaare Vanalinna Kooli Arenguselts moodustati 27. aprillil 2017. aastal Tarmo Pikneri ja Tõnu Erini poolt. 30. mail 2017. aastal on avatud Mittetulundusühing Kuressaare Vanalinna Kooli Arenguselts (registrikood 80418430) kohta Tartu Maakohtu registriosakonna mittetulundusühingu registrikaart nr 1.

MTÜ aadress on Pikk 31, Kuressaare linn, Saare maakond, 93812
Juhatus on hetkel kaheliikmeline ja sellesse kuuluvad Tarmo Pikner ja Tõnu Erin.

 

1. Eesmärk 

   1.1. Arenguseltsi eesmärk on Kuressaare Vanalinna Kooli (edaspidi KVK) õppe-kasvatustegevuse toetamine ja investeeringute organiseerimine materiaalse baasi arendamiseks.
   1.2. Eesmärgi saavutamiseks on arenguseltsil õigus mittetulunduslikul eesmärgil:
      1.2.1. võtta vastu raha ja muid materiaalseid väärtusi, sealhulgas kinnisvara;
      1.2.2. korraldada hariduspäevi, kursusi, seminare, õppereise, õppelaagreid, konverentse ja muid õppetööd toetavaid üritusi;
      1.2.3. toetada KVK tegevust koolile vajaliku õppeinventari soetamisel;
      1.2.4. koguda ja kirjastada õppematerjale;
      1.2.5. koostada, kirjastada ja müüa trükiseid;
      1.2.6. anda välja stipendiume, toetusi, rahalisi ja mitterahalisi auhindu KVK õpilastele, õpetajatele ja teistele isikutele;
      1.2.7. osaleda koostööprojektides riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustega, samuti teiste arenguseltsidega ja ühingutega nii kodu- kui välismaal;
      1.2.8. sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid ning omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi.
 

MTÜ-l on avatud oma arveldusarve Swedbankis EE852200221066945205

Asutamisdokumentidega on võimalik tutvuda siin:

Põhikiri

Asutamisleping

Asutamiskoosoleku protokoll