Õppetöö

Hindamise korraldus KVKs


Hindamise korraldus Kuressaare Vanalinna koolis tugineb põhikooli riiklikule õppekavale ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.

2023/2024. õppeaasta hindamisperioodid

  I trimester 01.09.2022 - 24.11.2022
 II trimester 28.11.2022 - 08.03.2024
III trimester 13.03.2024 - 07.06.2024

Hindamise korraldus Kuressaare Vanalinna koolis tugineb põhikooli riiklikule õppekavale ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.

2023/2024. õppeaasta hindamisperioodid

  I trimester 01.09.2022 - 24.11.2022
 II trimester 28.11.2022 - 08.03.2024
III trimester 13.03.2024 - 07.06.2024