Täiendav õppetöö


 • Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamise toetamiseks võib õpilase jätta täiendavale õppetööle. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast viimase trimestri lõppu.
 • Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne viimase trimestri lõppu trimestrite hinnete alusel.
 • Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest  tuleks välja panna aastahinne «puudulik» või «nõrk».
 • Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse.
 • Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane 5 – 10 õppepäevaks õppenõukogu otsusega määratud ajal võimalusega sooritada seda 30. augustini. Õppepäeva pikkuse piirnorm on viis õppetundi.
 • Täiendavale õppetööle võib jätta õpilasega kokkulepitud ajal pärast lõpueksamite sooritamist põhikooli 9. klassi õpilase, kellel on kuni kahes õppeaines mitterahuldav aastahinne või kes on kuni kaks lõpueksamit sooritanud tulemusele alla 50 protsendi maksimaalsest tulemusest., et toetada ta valmistumist järeltöö (-tööde) ja/või korduseksami (-eksamite) sooritamiseks.
 • Aastahinne või -hinnang pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi.
 • Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamise toetamiseks võib õpilase jätta täiendavale õppetööle. Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast viimase trimestri lõppu.
 • Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne viimase trimestri lõppu trimestrite hinnete alusel.
 • Õpilane jäetakse täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest  tuleks välja panna aastahinne «puudulik» või «nõrk».
 • Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, et omandada õppekavaga nõutavad teadmised ja oskused. Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse.
 • Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane 5 – 10 õppepäevaks õppenõukogu otsusega määratud ajal võimalusega sooritada seda 30. augustini. Õppepäeva pikkuse piirnorm on viis õppetundi.
 • Täiendavale õppetööle võib jätta õpilasega kokkulepitud ajal pärast lõpueksamite sooritamist põhikooli 9. klassi õpilase, kellel on kuni kahes õppeaines mitterahuldav aastahinne või kes on kuni kaks lõpueksamit sooritanud tulemusele alla 50 protsendi maksimaalsest tulemusest., et toetada ta valmistumist järeltöö (-tööde) ja/või korduseksami (-eksamite) sooritamiseks.
 • Aastahinne või -hinnang pannakse välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi.