Meie kool

Põhiväärtused


Kooli moto, visioon, missioon ja väärtused

Kuressaare Vanalinna Kooli moto: Huvi, rõõm ja õpilust meie kooli sobib just!

Kuressaare Vanalinna Kooli visioon on olla kaasaegne, arenev ja õppijakeskne, igaühe arengut väärtustav ja toetav põhikool.

Kuressaare Vanalinna Kooli missioon on anda õpilastele kvaliteetne ja tänapäevane haridus!

Kooli väärtused

Kooli väärtused on järgmised:

  • Avatud
  • Uuenduslik
  • Sõbralik

Väärtuste selgitused:

Avatud. Meie kool on avatud kõigele uuele, mis aitab ja toetab õpilaste arengut. Meil on huvi avastada meid ümbritsevat maailma. Võtame omaks uued ideed ning oleme valmis oma kogemusi jagama.

Uuenduslik. Võtame kasutusele uuenduslikud metoodikad ja uue tehnoloogia, mis aitavad saavutada paremaid tulemusi õppetöös ning tagavad kõigi õpilaste võimetekohase hariduse omandamise.

Sõbralik. Säilitame sõbralikud suhted koolis. Hindame positiivseid emotsioone, oleme seltsivad, lugupidavad ja tolerantsed ning omame rahulolu ja rõõmu pakkuvaid harjumusi.

 

Kooli moto, visioon, missioon ja väärtused

Kuressaare Vanalinna Kooli moto: Huvi, rõõm ja õpilust meie kooli sobib just!

Kuressaare Vanalinna Kooli visioon on olla kaasaegne, arenev ja õppijakeskne, igaühe arengut väärtustav ja toetav põhikool.

Kuressaare Vanalinna Kooli missioon on anda õpilastele kvaliteetne ja tänapäevane haridus!

Kooli väärtused

Kooli väärtused on järgmised:

  • Avatud
  • Uuenduslik
  • Sõbralik

Väärtuste selgitused:

Avatud. Meie kool on avatud kõigele uuele, mis aitab ja toetab õpilaste arengut. Meil on huvi avastada meid ümbritsevat maailma. Võtame omaks uued ideed ning oleme valmis oma kogemusi jagama.

Uuenduslik. Võtame kasutusele uuenduslikud metoodikad ja uue tehnoloogia, mis aitavad saavutada paremaid tulemusi õppetöös ning tagavad kõigi õpilaste võimetekohase hariduse omandamise.

Sõbralik. Säilitame sõbralikud suhted koolis. Hindame positiivseid emotsioone, oleme seltsivad, lugupidavad ja tolerantsed ning omame rahulolu ja rõõmu pakkuvaid harjumusi.