Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu ülesandeid ja töökorraldust reguleerib vastav Haridus- ja teadusministri määrus ning kooli põhimäärus (§ 8).

Õppenõukogu toimumise ajad 2023/2024 õppeaastal:
  • 23.11.2023 - ülevaade esimese trimestri õppeedukusest
  • 07.03.2024 - ülevaade teise trimestri õppeedukusest
  • 07.06.2024 - ülevaade kolmanda trimestri õppeedukusest, üleminekuklasside õppeedukuse analüüs, täiendava õppetöö planeerimine
  • 14.06.2024 - põhikooli lõpetamine
  • 28.08.2024 - õppevõlgnevuste analüüs, õppeaasta lõpetamine ja analüüs

Õppenõukogu ülesandeid ja töökorraldust reguleerib vastav Haridus- ja teadusministri määrus ning kooli põhimäärus (§ 8).

Õppenõukogu toimumise ajad 2023/2024 õppeaastal:
  • 23.11.2023 - ülevaade esimese trimestri õppeedukusest
  • 07.03.2024 - ülevaade teise trimestri õppeedukusest
  • 07.06.2024 - ülevaade kolmanda trimestri õppeedukusest, üleminekuklasside õppeedukuse analüüs, täiendava õppetöö planeerimine
  • 14.06.2024 - põhikooli lõpetamine
  • 28.08.2024 - õppevõlgnevuste analüüs, õppeaasta lõpetamine ja analüüs