Elu koolis

Pikapäevarühm


2023/24

 • Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.
 • Pikapäevarühm moodustatakse üldjuhul 1. klassi õpilastest.  Pikapäevarühma piirnormiks on 24 õpilast.
 • Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema  kirjaliku avalduse alusel.
 • Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).
 • Õpilastel on võimalus saada lõunasööki. Lõunasöögi hind selgub õppeaasta alguses ja sellest teavitatakse lapsevanemaid.

Pikapäevarühm alustab 11.09.2023, avaldused liitumiseks esitada aadressil: https://arno.saaremaavald.ee/

Pikapäevarühmas saab 1. klassi laps osaleda vanema avalduse alusel E-R 12:50-14:30. Kell 14:40 väljub buss Upalt linna.

Pikapäevarühma tunnid toimuvad järgnevates ruumides: 

E - ruum 204 (Anne Pruul)
T - ruum 205 (Tiiu Murd)
K - ruum 205 (Kairi Pihel)
N -  ruum 205 (Kairi PIhel)
R -  ruum 205 (Marika Roots)

 • Pikapäevarühmas osalev õpilane viibib õpetajaga koos õues või käib jalutuskäigul, talle loetakse raamatuid ja mängitakse.  
 • Pikapäevarühma õpilased saavad lõunasöögi kell 13:00.  

Pikapäevarühma õpetaja: 

 • võtab lapsed rühma vastu; 
 • peab osalemise arvestust Stuudiumi päevikus; 
 • organiseerib tegevusi ruumis ja õues; 
 • saadab õpilasi koolist kokkulepitud ajal bussi peale. 

 Lapsevanema ülesanne: 

 • lapsevanem tagab, et lapsel oleks õues viibimiseks ilmale sobiv riietus. 

2023/24

 • Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.
 • Pikapäevarühm moodustatakse üldjuhul 1. klassi õpilastest.  Pikapäevarühma piirnormiks on 24 õpilast.
 • Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema  kirjaliku avalduse alusel.
 • Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).
 • Õpilastel on võimalus saada lõunasööki. Lõunasöögi hind selgub õppeaasta alguses ja sellest teavitatakse lapsevanemaid.

Pikapäevarühm alustab 11.09.2023, avaldused liitumiseks esitada aadressil: https://arno.saaremaavald.ee/

Pikapäevarühmas saab 1. klassi laps osaleda vanema avalduse alusel E-R 12:50-14:30. Kell 14:40 väljub buss Upalt linna.

Pikapäevarühma tunnid toimuvad järgnevates ruumides: 

E - ruum 204 (Anne Pruul)
T - ruum 205 (Tiiu Murd)
K - ruum 205 (Kairi Pihel)
N -  ruum 205 (Kairi PIhel)
R -  ruum 205 (Marika Roots)

 • Pikapäevarühmas osalev õpilane viibib õpetajaga koos õues või käib jalutuskäigul, talle loetakse raamatuid ja mängitakse.  
 • Pikapäevarühma õpilased saavad lõunasöögi kell 13:00.  

Pikapäevarühma õpetaja: 

 • võtab lapsed rühma vastu; 
 • peab osalemise arvestust Stuudiumi päevikus; 
 • organiseerib tegevusi ruumis ja õues; 
 • saadab õpilasi koolist kokkulepitud ajal bussi peale. 

 Lapsevanema ülesanne: 

 • lapsevanem tagab, et lapsel oleks õues viibimiseks ilmale sobiv riietus.