Meie kool

Tööpakkumised


Kuressaare Vanalinna Kool otsib oma koostöisesse kollektiivi järgmiseid kolleege:

- füüsikaõpetaja (0,4)
- poiste liikumisõpetuse õpetaja (0,3)

- kunstiõpetuse õpetaja (0,5)
- vene keele õpetaja (1)

- haridustehnoloogi (0,5)

 • Õpetajate haridustehnoloogia-alane nõustamine, koolitamine (infotunnid, sisekoolitused jmt) ja juhendamine ning juhend- ja metoodiliste materjalide koostamine digivahendite rakendamiseks õppeprotsessis. 
 • Õpetajate ja õppijate digipädevuste arendamine ja monitooring
 • Digiõppevara loomise, kohandamise ja jagamise korraldamine ning selleks sobiva õpikeskkonna rakendamine ja haldamine.
 • Ettepanekute tegemine õppeasutuse digitaristu kaasajastamiseks ning rakendamiseks õppeprotsessis.
 • Haridustehnoloogia-alastes arendustegevustes, projektides, uuringutes ja koostöövõrgustikes osalemine.
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste trendide, vahendite ja võimaluste seire  ning teavitus õppeasutuses.
 • Organisatsiooni arengut suunavate dokumentide koostamisel osalemine (sh digiplaani koostamine ja õppekavaarendus) ning õppeasutuse esindamine digitehnoloogia-alastes küsimustes.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada kooli arendustegevusse
 • toredat ja toetavat kollektiivi
 • kaasaegseid töötingimusi suurepärases keskkonnas
 • motiveerivaid koolitusi

Kandideerimiseks palun saada CV ja magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) või õpinguid tõendava dokumendi koopia ning õpetaja kutse olemasolul seda tõendava dokumendi koopia hiljemalt 01.05.2024 aadressile kool@kvk.edu.ee

Kuressaare Vanalinna Kool otsib oma koostöisesse kollektiivi järgmiseid kolleege:

- füüsikaõpetaja (0,4)
- poiste liikumisõpetuse õpetaja (0,3)

- kunstiõpetuse õpetaja (0,5)
- vene keele õpetaja (1)

- haridustehnoloogi (0,5)

 • Õpetajate haridustehnoloogia-alane nõustamine, koolitamine (infotunnid, sisekoolitused jmt) ja juhendamine ning juhend- ja metoodiliste materjalide koostamine digivahendite rakendamiseks õppeprotsessis. 
 • Õpetajate ja õppijate digipädevuste arendamine ja monitooring
 • Digiõppevara loomise, kohandamise ja jagamise korraldamine ning selleks sobiva õpikeskkonna rakendamine ja haldamine.
 • Ettepanekute tegemine õppeasutuse digitaristu kaasajastamiseks ning rakendamiseks õppeprotsessis.
 • Haridustehnoloogia-alastes arendustegevustes, projektides, uuringutes ja koostöövõrgustikes osalemine.
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-alaste trendide, vahendite ja võimaluste seire  ning teavitus õppeasutuses.
 • Organisatsiooni arengut suunavate dokumentide koostamisel osalemine (sh digiplaani koostamine ja õppekavaarendus) ning õppeasutuse esindamine digitehnoloogia-alastes küsimustes.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada kooli arendustegevusse
 • toredat ja toetavat kollektiivi
 • kaasaegseid töötingimusi suurepärases keskkonnas
 • motiveerivaid koolitusi

Kandideerimiseks palun saada CV ja magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) või õpinguid tõendava dokumendi koopia ning õpetaja kutse olemasolul seda tõendava dokumendi koopia hiljemalt 01.05.2024 aadressile kool@kvk.edu.ee