Õppetöö

Õppetöö korraldus 2023/2024Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2923/24 õppeaastal

 

 • Õpingute alusdokument on kooli õppekava, milles on kirjeldatud kooli õppe ja kasvatustegevuse korraldus.

 • Õppeaasta algab 1. septembril.

 • Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal (01.09.2023 - 31.08.2024)

 • Õppeaasta koosneb kolmest õppeperioodist (trimestrist), eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

 • Kolmes õppeperioodis  on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat).

 • Lõpueksamid toimuvad 31.05 kuni 14.06.2024  (ei kehti PGS-i muutmise korral) 

31.05.2024 -   eesti keel ja kirjandus (kirjalik)

06.06.2024 -   matemaatika (kirjalik)

12. -14.06.2024 -   valikaine   bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)

 

Koolivaheajad toimuvad järgmiselt:

I vaheaeg     23.10.23 – 29.10.23             

II vaheaeg    21.12.23 – 07.01.24

III vaheaeg   26.02.24 – 03.03.24

IV  vaheaeg  22.04.24 – 28.04.24

V  vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13.06.24 – 31.08.24

 

 • Kolmes õppeperioodis  on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat).

 • Hindamise korraldus on  kooli õppekavas, hindamisest teavitamine kooli kodukorras.

 • Kokkuvõtlik hindamine toimub kolmel korral õppeaastas: 24. novembril, 08. märtsil ja  12. juunil (v.a. lõpuklassid).

 • Kunsti-  ja  tehnoloogiatunnid vahetuvad 4. ja 9. klassides 23. jaanuaril.

 

Üleriigilised ja koolisisesed tasemetööd/arvestused  toimuvad järgmiselt:

Kuupäev Aeg Sündmus
18.-20.09.2023   ÜR 7. klassi tasemetöö eesti keeles (kirjalik)
20.–22. 09.2023   ÜR 4. klassi tasemetöö eesti keeles (kirjalik)
 25.-27.09.2023   ÜR 4. klassi tasemetöö loodusõpetuses (kirjalik)
27.-29.09.2023   ÜR 7. klassi tasemetöö loodusõpetuses (kirjalik)
12.–13.10.2023
16.–17.10. 2023
  ÜR 4. klassi tasemetöö matemaatikas (kirjalik)
17. - 20.10.2023   ÜR 7. klassi tasemetöö matemaatikas (kirjalik)
31.10.2023   ÜR III kooliastme A2-keeletasemel inglise keele tasemetöö (7.
klassi A-võõrkeelena õppijad) (kirjalik) 

31.10.2023

3.- 6.11.2023

  ÜR III kooliastme A2-keeletasemel inglise keele tasemetöö (7.
klassi A-võõrkeelena õppijad) (suuline)  
17.-18.01.2024   ÜR III kooliastme A2-keeletasemel saksa keel
(põhikoolis A ja B võõrkeelena õppijad)
(kirjalik ja suuline)
11.-12.01.2024   ÜR III kooliastme A2-keeletasemel saksa keel
(põhikoolis A ja B võõrkeelena õppijad)
(kirjalik ja suuline)
7.-8.05.2024   ÜR I kooliastme sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (3. klass)
9.-10.05.2024   ÜR II kooliastme sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (6. klass)

30.05.2024

09.00

8. kl matemaatika arvestus

03.06.2024

09.00

7. kl kompleksarvestus

05.06.2024

09.00

8. kl eesti keele arvestus

Juhul, kui Vanalinna kool ei osutu valituks tasemetööde vabariiki saatmisel võivad muutuda üleriigiliste tasemetööde toimumise kuupäevad.

 

 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2923/24 õppeaastal

 

 • Õpingute alusdokument on kooli õppekava, milles on kirjeldatud kooli õppe ja kasvatustegevuse korraldus.

 • Õppeaasta algab 1. septembril.

 • Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal (01.09.2023 - 31.08.2024)

 • Õppeaasta koosneb kolmest õppeperioodist (trimestrist), eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

 • Kolmes õppeperioodis  on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat).

 • Lõpueksamid toimuvad 31.05 kuni 14.06.2024  (ei kehti PGS-i muutmise korral) 

31.05.2024 -   eesti keel ja kirjandus (kirjalik)

06.06.2024 -   matemaatika (kirjalik)

12. -14.06.2024 -   valikaine   bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)

 

Koolivaheajad toimuvad järgmiselt:

I vaheaeg     23.10.23 – 29.10.23             

II vaheaeg    21.12.23 – 07.01.24

III vaheaeg   26.02.24 – 03.03.24

IV  vaheaeg  22.04.24 – 28.04.24

V  vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 13.06.24 – 31.08.24

 

 • Kolmes õppeperioodis  on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat).

 • Hindamise korraldus on  kooli õppekavas, hindamisest teavitamine kooli kodukorras.

 • Kokkuvõtlik hindamine toimub kolmel korral õppeaastas: 24. novembril, 08. märtsil ja  12. juunil (v.a. lõpuklassid).

 • Kunsti-  ja  tehnoloogiatunnid vahetuvad 4. ja 9. klassides 23. jaanuaril.

 

Üleriigilised ja koolisisesed tasemetööd/arvestused  toimuvad järgmiselt:

Juhul, kui Vanalinna kool ei osutu valituks tasemetööde vabariiki saatmisel võivad muutuda üleriigiliste tasemetööde toimumise kuupäevad.

 

 

Kuupäev Aeg Sündmus
18.-20.09.2023   ÜR 7. klassi tasemetöö eesti keeles (kirjalik)
20.–22. 09.2023   ÜR 4. klassi tasemetöö eesti keeles (kirjalik)
 25.-27.09.2023   ÜR 4. klassi tasemetöö loodusõpetuses (kirjalik)
27.-29.09.2023   ÜR 7. klassi tasemetöö loodusõpetuses (kirjalik)
12.–13.10.2023
16.–17.10. 2023
  ÜR 4. klassi tasemetöö matemaatikas (kirjalik)
17. - 20.10.2023   ÜR 7. klassi tasemetöö matemaatikas (kirjalik)
31.10.2023   ÜR III kooliastme A2-keeletasemel inglise keele tasemetöö (7.
klassi A-võõrkeelena õppijad) (kirjalik) 

31.10.2023

3.- 6.11.2023

  ÜR III kooliastme A2-keeletasemel inglise keele tasemetöö (7.
klassi A-võõrkeelena õppijad) (suuline)  
17.-18.01.2024   ÜR III kooliastme A2-keeletasemel saksa keel
(põhikoolis A ja B võõrkeelena õppijad)
(kirjalik ja suuline)
11.-12.01.2024   ÜR III kooliastme A2-keeletasemel saksa keel
(põhikoolis A ja B võõrkeelena õppijad)
(kirjalik ja suuline)
7.-8.05.2024   ÜR I kooliastme sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (3. klass)
9.-10.05.2024   ÜR II kooliastme sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (6. klass)

30.05.2024

09.00

8. kl matemaatika arvestus

03.06.2024

09.00

7. kl kompleksarvestus

05.06.2024

09.00

8. kl eesti keele arvestus