Hoone ajalugu


1811 – valmis kooli uus hoone ( praegu Pikk t. 31 Kuressaare Vanalinna Kool)
hoones asus kolmeklassiline kreiskool, mis moodustati 1804.aastal
asutatud Kuressaare linnakooli kolmest kõrgemast klassist.

1839 – Kuressaare Kreiskool reorganiseeriti Kõrgemaks Aadli Kreiskooliks,
õppetöö toimus saksa keeles

1842/43 – koolihoone ümberehitus

1861 – tsaarivalitsuse määrusega reorganiseeriti kool neljaklassiliseks progümnaasiumiks

1865 – Kuressaare Poeglaste Gümnaasium, kooli reorganiseerimine täielikuks
gümnaasiumiks

1887 – gümnaasium muudeti venekeelseks kooliks
sajandivahetusel lubati eesti keelt õpetada fakultatiivselt

1907-1910 – koolihoone restaureeriti juugendstiilis

1910 – gümnaasium nimetati Vene keisri Nikolai II poja auks Aleksei nimeliseks – Aleksei Gümnaasium

1915 – 1917 õppetöö katkes I maailmasõja tõttu, kooli evakueerimine Danilovisse

1919 – Saaremaa Eesti Segagümnaasium (esmakordselt eestikeelne)

1922- 1937 – Saaremaa Ühisgümnaasium

1934 – gümnaasiumi juurde asutati 5-aastane Saaremaa Keskkool

1937 – Saaremaa Gümnaasium

1940 – Kuressaare Keskkool

1941 - 1944 – Kuressaare Gümnaasium

1944 – sõja käigus hävines koolihoone peaaegu täielikult

1960 - Kingissepa 8- klassiline kool

1978/79 – vene õppekeelega V. Gumanenko nim. Kingissepa 3. Keskkool

1811 – valmis kooli uus hoone ( praegu Pikk t. 31 Kuressaare Vanalinna Kool)
hoones asus kolmeklassiline kreiskool, mis moodustati 1804.aastal
asutatud Kuressaare linnakooli kolmest kõrgemast klassist.

1839 – Kuressaare Kreiskool reorganiseeriti Kõrgemaks Aadli Kreiskooliks,
õppetöö toimus saksa keeles

1842/43 – koolihoone ümberehitus

1861 – tsaarivalitsuse määrusega reorganiseeriti kool neljaklassiliseks progümnaasiumiks

1865 – Kuressaare Poeglaste Gümnaasium, kooli reorganiseerimine täielikuks
gümnaasiumiks

1887 – gümnaasium muudeti venekeelseks kooliks
sajandivahetusel lubati eesti keelt õpetada fakultatiivselt

1907-1910 – koolihoone restaureeriti juugendstiilis

1910 – gümnaasium nimetati Vene keisri Nikolai II poja auks Aleksei nimeliseks – Aleksei Gümnaasium

1915 – 1917 õppetöö katkes I maailmasõja tõttu, kooli evakueerimine Danilovisse

1919 – Saaremaa Eesti Segagümnaasium (esmakordselt eestikeelne)

1922- 1937 – Saaremaa Ühisgümnaasium

1934 – gümnaasiumi juurde asutati 5-aastane Saaremaa Keskkool

1937 – Saaremaa Gümnaasium

1940 – Kuressaare Keskkool

1941 - 1944 – Kuressaare Gümnaasium

1944 – sõja käigus hävines koolihoone peaaegu täielikult

1960 - Kingissepa 8- klassiline kool

1978/79 – vene õppekeelega V. Gumanenko nim. Kingissepa 3. Keskkool