Kuressaare Vanalinna Kooli ajalugu


1993/94 – Kuressaare 3. Keskkool (vene ja eesti õppekeelega)
Kooli juurde tulid Kuressaare 1. Keskkooli juures osaliselt I – IV klassid eesmärgiga kaotada linnakoolides õhtupoolne vahetus. Perspektiivis oli kasvada kuueklassiliseks kooliks, mille lõpetamise järel pidid lapsed kooliteed jätkama Saaremaa Ühisgümnaasiumis (endine Kuressaare 1. Keskkool)..

Seda aastat loeme Kuressaare Vanalinna Kooli algusaastaks.

Koolimaja oli jagatud kolme kooli vahel. Siin asusid veel Kuressaare Õhtukeskkool ning Saaremaa Spordikool. Kooliruume jagasime vene õppekeelega klasside õpilastega.

1994/95 – Kuressaare Vanalinna Keskkool

Jätkasime viieklassilisena. Linnavalitsuse otsusega liideti kooli juurde kaks erivajadustega laste klassi, mis töötasid IV lastepäevakodu juures.

1995/96 – Kuressaare Vanalinna Kool

Jätkasime kuueklassilisena.

1996/97 - Ruumikitsikus Saaremaa Ühisgümnaasiumis ning enamiku laste ja nende vanemate soov jätkata õpinguid Vanalinna koolis sai aluseks linnavalitsuse otsusele kooli muutmiseks  põhikooliks ning jätkasime seitsmeklassilise koolina. Saaremaa Ühisgümnaasiumisse viidi üle üks seitsmes klass. Kooliruume jagasime endiselt õhtukeskkooli ja spordikooliga.

1997/98 -  Kuressaare Õhtukeskkool läks uutesse ruumidesse asukohaga Ringtee 15 ning vabastas Vanalinna kooli jaoks vajalikud õpperuumid. Samal aastal vahetas oma asupaika ka Kuressaare Spordikool. Kool sai enda kasutusse terve koolihoone koos spordisaaliga. Esimest aastat algasid koolis arvutiõppetunnid.

1998/99 - töötasime täieliku põhikoolina. 1999.aasta kevadel moodustati kooli juurde Kuressaare Vanalinna Kooli Spordiklubi. Kevadel lõpetas Kuressaare Vanalinna Kooli esimene lend 9. klassi õpilasi ja vene õppekeelega kooli viimane lend 12. klassi õpilasi.

1999/2000 – kool muutus ainult eesti õppekeelega kooliks, kooli jäänud vene klasside õpilased tulid üle eesti õppekeelega klassidesse. Tavaklassides õppis 479 õpilast, HEV laste klassides 39 õpilast.

2005 - kool sai uue välimuse kapitaalremondi käigus, sisetööd jätkusid veel kolmel aastal. Koolist eraldusid erivajadustega laste klassid teise kooli.

2005/2006. õppeaastal õpib koolis 431 õpilast.

1993/94 – Kuressaare 3. Keskkool (vene ja eesti õppekeelega)
Kooli juurde tulid Kuressaare 1. Keskkooli juures osaliselt I – IV klassid eesmärgiga kaotada linnakoolides õhtupoolne vahetus. Perspektiivis oli kasvada kuueklassiliseks kooliks, mille lõpetamise järel pidid lapsed kooliteed jätkama Saaremaa Ühisgümnaasiumis (endine Kuressaare 1. Keskkool)..

Seda aastat loeme Kuressaare Vanalinna Kooli algusaastaks.

Koolimaja oli jagatud kolme kooli vahel. Siin asusid veel Kuressaare Õhtukeskkool ning Saaremaa Spordikool. Kooliruume jagasime vene õppekeelega klasside õpilastega.

1994/95 – Kuressaare Vanalinna Keskkool

Jätkasime viieklassilisena. Linnavalitsuse otsusega liideti kooli juurde kaks erivajadustega laste klassi, mis töötasid IV lastepäevakodu juures.

1995/96 – Kuressaare Vanalinna Kool

Jätkasime kuueklassilisena.

1996/97 - Ruumikitsikus Saaremaa Ühisgümnaasiumis ning enamiku laste ja nende vanemate soov jätkata õpinguid Vanalinna koolis sai aluseks linnavalitsuse otsusele kooli muutmiseks  põhikooliks ning jätkasime seitsmeklassilise koolina. Saaremaa Ühisgümnaasiumisse viidi üle üks seitsmes klass. Kooliruume jagasime endiselt õhtukeskkooli ja spordikooliga.

1997/98 -  Kuressaare Õhtukeskkool läks uutesse ruumidesse asukohaga Ringtee 15 ning vabastas Vanalinna kooli jaoks vajalikud õpperuumid. Samal aastal vahetas oma asupaika ka Kuressaare Spordikool. Kool sai enda kasutusse terve koolihoone koos spordisaaliga. Esimest aastat algasid koolis arvutiõppetunnid.

1998/99 - töötasime täieliku põhikoolina. 1999.aasta kevadel moodustati kooli juurde Kuressaare Vanalinna Kooli Spordiklubi. Kevadel lõpetas Kuressaare Vanalinna Kooli esimene lend 9. klassi õpilasi ja vene õppekeelega kooli viimane lend 12. klassi õpilasi.

1999/2000 – kool muutus ainult eesti õppekeelega kooliks, kooli jäänud vene klasside õpilased tulid üle eesti õppekeelega klassidesse. Tavaklassides õppis 479 õpilast, HEV laste klassides 39 õpilast.

2005 - kool sai uue välimuse kapitaalremondi käigus, sisetööd jätkusid veel kolmel aastal. Koolist eraldusid erivajadustega laste klassid teise kooli.

2005/2006. õppeaastal õpib koolis 431 õpilast.