Oluline

Vastuvõtt 1. klassi 18. aprill Marko Kaju


Vastuvõtt Kuressaare Vanalinna Kooli

Koolikoha taotlemine Kuressaare Vanalinna Kooli toimub Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.
ARNO süsteemi sisenemiseks on vajalik kas ID-kaart, Smart-ID või mobiil-ID.

Vastuvõtt 1. klassi

 1.  Elukohajärgse kooli määramiseks tuleb ARNOs esitada Koolimineku taotlus*.
  Koolikoha taotluste esitamise periood on üldjuhul 15. märtsist kuni 31. märtsini.
  Koolimineku taotlusega koos saab lapsevanem esitada ka taotluse 200eurose ranitsatoetuse väljamaksmiseks iga esmakordselt koolimineva lapse kohta.
  Kui lapsele on väljastatud nõustamiskomisjoni otsus õppe korraldamise kohta 1. klassis, siis lisage see Koolimineku taotluse juurde.
 2.  Saaremaa vallavalitsuse poolt lapsele Kuressaare Vanalinna Kooli koolikoha määramisest teavitatud vanemal tuleb koolikoht kas vastu võtta või pakkumisest loobuda.
 3.  Pärast koolikoha kinnitamist ARNOs tuleb esitada Saaremaa põhikooli vastuvõtu taotlus Kuressaare Vanalinna Kooli. Põhikooli vastuvõtu taotlus tuleb esitada maikuu jooksul, nii jääb koolile võimalus veel vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimiseks.

  Põhikooli vastuvõtu taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  ♦ koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus; lasteaed saab koolile anda õiguse laadida koolivalmiduskaardid ELIISist ARNOsse);
  ♦ immuniseerimispass (alla laetav patsiendiportaalist digilugu.ee);
  ♦ õpilaspileti foto (.JPG formaadis fail, mille nimes õpilase nimi ja klassi tähisüleslaetava foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit, soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi);
  ♦ Kuressaare Vanalinna Kooli vastuvõtu taotlusel märkige ka eelistatud klass/õpetaja.

Uueks õppeaastaks 2.-9. klassi astumiseks saab "Põhikooli vastuvõtu taotlust" esitada alates 1. aprillist.

Vastuvõtt Kuressaare Vanalinna Kooli

Koolikoha taotlemine Kuressaare Vanalinna Kooli toimub Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.
ARNO süsteemi sisenemiseks on vajalik kas ID-kaart, Smart-ID või mobiil-ID.

Vastuvõtt 1. klassi

 1.  Elukohajärgse kooli määramiseks tuleb ARNOs esitada Koolimineku taotlus*.
  Koolikoha taotluste esitamise periood on üldjuhul 15. märtsist kuni 31. märtsini.
  Koolimineku taotlusega koos saab lapsevanem esitada ka taotluse 200eurose ranitsatoetuse väljamaksmiseks iga esmakordselt koolimineva lapse kohta.
  Kui lapsele on väljastatud nõustamiskomisjoni otsus õppe korraldamise kohta 1. klassis, siis lisage see Koolimineku taotluse juurde.
 2.  Saaremaa vallavalitsuse poolt lapsele Kuressaare Vanalinna Kooli koolikoha määramisest teavitatud vanemal tuleb koolikoht kas vastu võtta või pakkumisest loobuda.
 3.  Pärast koolikoha kinnitamist ARNOs tuleb esitada Saaremaa põhikooli vastuvõtu taotlus Kuressaare Vanalinna Kooli. Põhikooli vastuvõtu taotlus tuleb esitada maikuu jooksul, nii jääb koolile võimalus veel vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimiseks.

  Põhikooli vastuvõtu taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  ♦ koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus; lasteaed saab koolile anda õiguse laadida koolivalmiduskaardid ELIISist ARNOsse);
  ♦ immuniseerimispass (alla laetav patsiendiportaalist digilugu.ee);
  ♦ õpilaspileti foto (.JPG formaadis fail, mille nimes õpilase nimi ja klassi tähisüleslaetava foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307 x 372 pikslit, soovitatav resolutsioon minimaalselt 300 dpi);
  ♦ Kuressaare Vanalinna Kooli vastuvõtu taotlusel märkige ka eelistatud klass/õpetaja.

Uueks õppeaastaks 2.-9. klassi astumiseks saab "Põhikooli vastuvõtu taotlust" esitada alates 1. aprillist.