Uudised

Tõnu Lindmets saavutas suurepärase 4. ja Mari-Ann Lipu tubli 9. koha üleriigilisel viktoriinil “Siniroheline Maa” 07. mai Piret Seema


Lõppenud on 2023. aasta veebipõhine bioloogiaalane viktoriin “Siniroheline Maa” 6.-9. klassi õpilastele.

Võistlus toimus kolmes voorus ajavahemikus 3.-23. aprill. Igas voorus anti õpilastele lahendada 15 ülesannet. Esimene voor keskendus taimedele, teine loomariigile ning kolmanda vooru ülesanded käsitlesid inimest ja teda ümbritsevat maailma. Ülesannete lahendamiseks oli igas voorus aega 40 minutit. Viktoriini korraldas Tartu Ülikooli Teaduskool.

Paremusjärjestus toodi välja kolme vooru kokkuvõttes. Kõigist kolmest voorust võttis üle-eestiliselt osa 159 õpilast.

Meie kooli õpilane Tõnu Lindmets (7.a) saavutas 7. klasside arvestuses 4. ja üldarvestuses 7. koha!

 

Mari-Ann Lipu (8.b) saavutas 8. klasside arvestuses 9. koha ja üldarvestuses 19. koha.

Õnnitleme Tõnut ja Mari-Anni suurepärase tulemuse eest!

Lisaks osalesid mõnes voorus veel Liisbeth Kalm (8.b), Sander Samlik (8.a) ja Sten Markus Pihlas (8.a).

 

Õpilasi suunas võistlema õpetaja Reene Kanemägi.

Info edastas Reene Kanemägi.

Kiitus viktoriinis osalejatele ja suur tänu õpetaja Reene Kanemägile!

Lõppenud on 2023. aasta veebipõhine bioloogiaalane viktoriin “Siniroheline Maa” 6.-9. klassi õpilastele.

Võistlus toimus kolmes voorus ajavahemikus 3.-23. aprill. Igas voorus anti õpilastele lahendada 15 ülesannet. Esimene voor keskendus taimedele, teine loomariigile ning kolmanda vooru ülesanded käsitlesid inimest ja teda ümbritsevat maailma. Ülesannete lahendamiseks oli igas voorus aega 40 minutit. Viktoriini korraldas Tartu Ülikooli Teaduskool.

Paremusjärjestus toodi välja kolme vooru kokkuvõttes. Kõigist kolmest voorust võttis üle-eestiliselt osa 159 õpilast.

Meie kooli õpilane Tõnu Lindmets (7.a) saavutas 7. klasside arvestuses 4. ja üldarvestuses 7. koha!

 

Mari-Ann Lipu (8.b) saavutas 8. klasside arvestuses 9. koha ja üldarvestuses 19. koha.

Õnnitleme Tõnut ja Mari-Anni suurepärase tulemuse eest!

Lisaks osalesid mõnes voorus veel Liisbeth Kalm (8.b), Sander Samlik (8.a) ja Sten Markus Pihlas (8.a).

 

Õpilasi suunas võistlema õpetaja Reene Kanemägi.

Info edastas Reene Kanemägi.

Kiitus viktoriinis osalejatele ja suur tänu õpetaja Reene Kanemägile!