Uudised

Töökorraldus streigi ajal 16. jaanuar Marko Kaju


Teadaanne!

Kuressaare Vanalinna Kooli õpetajad osalevad ülevabariigilises õpetajate streigis 22.-26.01.2024 ja sel perioodil on koolimaja õppetööks suletud.

Streigi eesmärk on eelkõige tähelepanu suunamine üleriigilisele õpetajate järelkasvu puudusele, õpetajate suurele ülekoormusele ja ainespetsialistide põuale kõigis Eesti koolides.

Streiginädalal toimuvad ainult 5.-9. klasside kehalise kasvatuse tunnid tavalise tunniplaani alusel Spordihoones ning 4., 5. ja 8. klassi informaatikatunnid veebis.

Ülejäänud ainetes antakse õpilastele õppimiseks iseseisev töö, mis on suunatud õpitu kordamisele ning kohustusliku kirjanduse lugemisele.

Bussiliiklust (õpilasliini) nimetatud perioodil ei toimu.

Juhul kui riiklikult otsustatakse, et streik jääb ära, siis teavitame kooliperet koheselt edasisest tegevusest Stuudiumi kaudu.

Teadaanne!

Kuressaare Vanalinna Kooli õpetajad osalevad ülevabariigilises õpetajate streigis 22.-26.01.2024 ja sel perioodil on koolimaja õppetööks suletud.

Streigi eesmärk on eelkõige tähelepanu suunamine üleriigilisele õpetajate järelkasvu puudusele, õpetajate suurele ülekoormusele ja ainespetsialistide põuale kõigis Eesti koolides.

Streiginädalal toimuvad ainult 5.-9. klasside kehalise kasvatuse tunnid tavalise tunniplaani alusel Spordihoones ning 4., 5. ja 8. klassi informaatikatunnid veebis.

Ülejäänud ainetes antakse õpilastele õppimiseks iseseisev töö, mis on suunatud õpitu kordamisele ning kohustusliku kirjanduse lugemisele.

Bussiliiklust (õpilasliini) nimetatud perioodil ei toimu.

Juhul kui riiklikult otsustatakse, et streik jääb ära, siis teavitame kooliperet koheselt edasisest tegevusest Stuudiumi kaudu.